Skybrudssikring

/ Jeg udfører alle former for /

Få fremtidssikret din bolig mod fremtidens monsterregn

/ Fremtidens vejr bliver
kun værre /

Klimaforandringerne har allerede gjort vejret ekstremt – men det er intet imod, hvad vi kan risikere i fremtiden.

Det lyder både slemt ― og dyrt

Ingen kan spå – hverken om vejret eller fremtiden.

Men én ting er sikkert: Vi kommer til at få flere ekstreme skybrud, som tilmed forventes at blive meget værre end dem, vi allerede har oplevet i de seneste år.

Det lyder ubehageligt – og dyrt at beskytte sig mod. For så snart det er noget med kloak og regnvand, skal der jo både graves op og anlægges nyt.

Skybrudssikring koster mindre end du tror

Men sådan forholder det sig ikke nødvendigvis. Et helt simpelt højvandslukke, som forhindrer regnvandet i at komme op af gulvafløbet, kan jeg etablere hurtigt og effektivt.

Er der brug for mere omfattende løsninger, kan jeg etablere dem for mindre end det, skaderne efter et skybrud hurtigt kan løbe op i.

Så kontakt mig i dag, og vær bedre forberedt på fremtidens mere og mere ekstreme vejr.

/ Testimonials /

Hør, hvordan Mads har hjulpet andre kunder som dig

/ Så nemt kan du få sikret
din bolig mod skybrud /

Skybrudssikring i tre lette trin

/ 01 /

Kontakt mig i dag

– og få et tilbud på en effektiv skybrudssikring, som sikrer dig mod fremtidens regnmængder.

/ 02 /

Jeg udfører arbejdet

Som autoriseret kloakmester kan jeg udføre alle former for skybrudssikring.

/ 03 /

Gå trygt fremtiden i møde

– fordi du ved, at din bolig er grundigt sikret mod vandskader fra fremtidens regnvejr.

/ Hvilken form for skybrudssikring
har du brug for? /

Der er mange faktorer, som spiller ind, når du skal vurdere, hvilken form for skybrudssikring, du har brug for. Læs guiden her, før du ringer!

Men allerførst: Hvornår er der tale om skybrud?

Ifølge DMI og forsikringsselskaberne har du haft skybrud, hvis der er kommet mere end 15 mm vand inden for en halv time.

Det lyder måske ikke af så meget. Men hverken det eksisterende kloak- eller regnvandssystem er dimensioneret til at lede så meget vand væk på en gang. Derfor er det nødvendigt at skybrudssikre din bolig, så du undgår vandskader.

Skybruds- eller klimasikring – som det også kaldes – kan være flere forskellige tiltag både på taget og i undergrunden.

Som autoriseret kloakmester kan jeg tage mig af alle de tiltag, som udføres i forbindelse med kloaksystemet. Det vil sige, at jeg kan sikre din bolig mod, at der kommer regnvand op af kloakken med et tilbageløbsstop – også kaldet et højvandslukke.

Derudover kan jeg bygge grønne regnvandsløsninger på din grund, som er dimensioneret til fremtidens mere og mere ekstreme monsterregnskyl. Og bygge faskiner eller tilslutning til andre regnvandsløsninger i forbindelse med etablering af omfangsdræn. Det sikrer dig mod, at der trænger fugt og regnvand ind gennem kældervæggen.

Skybruds- eller klimasikring – som det også kaldes – kan være flere forskellige tiltag både på taget og i undergrunden.

Som autoriseret kloakmester kan jeg tage mig af alle de tiltag, som udføres i forbindelse med kloaksystemet. Det vil sige, at jeg kan sikre din bolig mod, at der kommer regnvand op af kloakken med et tilbageløbsstop – også kaldet et højvandslukke.

Derudover kan jeg bygge grønne regnvandsløsninger på din grund, som er dimensioneret til fremtidens mere og mere ekstreme monsterregnskyl. Og bygge faskiner eller tilslutning til andre regnvandsløsninger i forbindelse med etablering af omfangsdræn. Det sikrer dig mod, at der trænger fugt og regnvand ind gennem kældervæggen.

Hvilken form for skybrudssikring du bør investere i, afhænger af en lang række forskellige faktorer. Derfor er det en god idé, at du løber tjeklisten nedenfor igennem, inden du ringer til mig.

Så kan du give mig et meget bedre overblik over, hvad det er, du har brug for.

Ligger din bolig i en lavning på grunden. Eller ligger din grund lavere end nabogrundene og det omkringliggende vejnet?

Så er du ekstra udsat for at få vandskader, når der kommer skybrud. For vandet løber altid mod det laveste sted i terrænet.

Derfor er det ekstremt vigtigt, at du får skybrudssikret din bolig som beskrevet ovenfor. Samt eventuelt får etableret omfangsdræn, så grundstykket og en eventuel kældervæg er sikret mod fugt- og vandskader, hvis der kommer til at stå vand rundt om din bolig.

Har du kælder eller krybekælder under din bolig, er der ekstra risiko for, at du får vandskader. For kælderen ligger typisk under jorden – og kommer der meget vand, øges risikoen for, at det løber ind i kælderen. Dels gennem eventuelle gulvafløb og toiletter placeret i kælderen. Og dels gennem utætheder i kældervæggene og -gulvene.

Så er det vigtigt, at du får sikret, at regnvandet kan løbe fra. Jeg kan etablere afløb og regnvandssikring og tilslutte det enten til eksisterende faskiner eller regnvandskloakken. Eller bygge et nyt faskineanlæg til at holde skakterne fri for regnvand.

Har du eksisterende faskiner på din grund, skal de ikke være særlig gamle, før de slet ikke er dimensioneret til at klare skybrud. Så har du ekstra plads på din grund, er det en god idé at udvide disse – eller etablere nye regnvandsanlæg, som er store nok til at kunne håndtere fremtidens monsterregnskyl.

Hører du til dem, som har fået separeret kloaksystemet inden for de seneste år, så spilde- og regnvand løber ud i hvert sit system?

Så er du bedre sikret mod vandskader efter et skybrud.

Men er regnmængderne virkelig ekstreme, kan det betale sig at bygge et forsinkelsesbassin på din egen grund. Dels for at kunne tage bedre fra, når der virkelig kommer vand, og dels for at beskytte den offentlige del af regnvandskloakken mod at løbe over.

Så kontakt mig i dag, og fortæl mig, hvilke svar du er kommet frem til på ovenstående spørgsmål.

Så kan jeg give dig en pris på, hvad det vil koste at skybrudssikre din bolig.

Så kontakt mig i dag, og få et godt tilbud på din næste kloakløsning.