Rottespærre – slut med rotter i kloakken

/ Autoriseret installation
af rottespærre /

Som autoriseret kloakmester har jeg stor erfaring i opsætning af rottespærrer, så du
/ Særligt, hvis du allerede
har set tegn på rotter i
kloakken /

Stop rotterne, før det er
for sent

Sådan opdager du rotter i kloakken

Finder du cylinderformede, sorte eller brune dyreekskrementer på cirka 6 mm tykkelse og op til næste 2 cm’s længde i nærheden af dine udendørs kloakdæksler?

Eller er der gravet cirkelformede huller tæt på eller i kloakdækslet, eller er dækslet skubbet til side?

Eller lyder der piben fra afløbene i din bolig?

Så er der risiko for, at du har rotter i kloakken – og derfor også snart indendørs i din bolig. Hvis de ikke allerede er kommet ind.

Slip for rotteproblemer i kloakken

Vil du undgå, at rotterne kommer ind gennem kloakken, skal du have en autoriseret kloakmester til at sætte en rottespærre op i den skelbrønd, der sidder, hvor kloakken kommer ind på din grund.

Derved kan du effektivt stoppe rotterne i at komme ind i kloaksystemet på din grund – og videre ind i din bolig.

Så kontakt mig i dag, og bestil tid til opsætning af rottespærrer – og få tjekket kloakken for tegn på skader fra den frygtede gnaver.

/ Testimonials /

Hør, hvordan Mads har hjulpet andre kunder som dig

/ Det kræver kun, at du /

Stop rotter i kloakken i 3 nemme trin

/ 01 /

Kontakter mig for tilbud

Prisen på opsætning af rottespærrer afhænger af antal, og hvor du bor.

/ 02 /

Jeg sætter rottespærrer op

Jeg monterer rottespærrer korrekt og tilbyder også en årlig serviceaftale på installationen.

/ 03 /

Ingen rotter i kloakken

Når rottespærren er sat op, kan rotterne ikke komme ind gennem kloaksystemet.

/ Det skal du vide om
rottespærrer, før du bestiller /

Her kan du få svar på alle dine spørgsmål om rottespærrer, før du bestiller.

En rottespærrer er lavet i rustfrit stål. Det er et af de få materialer, som rotterne ikke kan gnave sig igennem. Rottespærreren monteres typisk i skelbrønden, dér hvor kloakken kommer ind på din grund. Så kan rotterne ikke komme fra det offentlige kloaknet og videre ind i kloaksystemet på din grund.

Samtidig er det også en god idé at montere en rottespærre i den sidste rensebrønd, før kloakken løber ind i boligen. Så undgår du, at rotterne får adgang til din bolig ved at gnave sig ind i rensebrønden. Er der flere stikledninger fra rensebrønden, som går ind i huset, skal der sættes en rottespærre i hver enkelt stikledning.

Rottespærren er opbygget af to metalklapper, som kun kan åbne udad. Det forhindrer, at rotterne kan komme igennem. Eller kan gnave sig uden om rottespærreren. Fordi klapperne kan åbne udad, bremses hverken spildevand, toiletpapir eller andre større eller mindre partikler i at løbe ud af din bolig.

Der kan dog godt i nogle tilfælde sætte sig toiletpapir og andre større urenheder i rottespærreren. Derfor anbefaler jeg altid, at du tegner en vedligeholdelsesaftale. Så kommer jeg, renser og tilser rottespærren en gang om året.

Er du i tvivl om, hvorvidt din bolig allerede har rottespærrer?

Så tjek skelbrønden ude ved vejen. Her bør du tydeligt kunne se rottespærren i stikledningen ind mod boligen.

Eller tag dækslet af den sidste rensebrønd før din bolig, og tjek, om der sidder en rottespærre i stikledningerne ind til boligen.

Har du en begrundet mistanke om, at der allerede har været rotter inde i kloaksystemet på din grund? Så er det en god ide, at jeg lige tjekker systemet igennem med mit kloak-kamera.

Så kan eventuelle rotteskader opdages, før de giver problemer.

Vælger du at indgå en vedligeholdelsesaftale med mig, kommer jeg en gang om året og tjekker din rottespærre.

Først renses brønden. Så afmonterer jeg rottespærren, tjekker dens generelle tilstand, kontrollerer klappernes tilstand og funktion og sikrer, at kontralåsen fungerer korrekt.

Om nødvendigt justeres kontralås og klapper, før rottespærren monteres igen.

Til sidst tjekker jeg, at rottespærren fungerer, som den skal og efterser brønd, kloakledning og bundløb for eventuelle skader og tegn på rotter.

Så er du sikker på, at rottespærren stadig kan holde rotterne ude af kloakken på din grund.

Det er også muligt at sætte en rottespærre i nedløbsrøret, så rotterne ikke kan løbe op igennem det og gnave sig ind i boligen under tagudhænget.

Det er også noget, jeg kan hjælpe dig med, hvis jeg alligevel skal sætte rottespærrer i dit kloaksystem.

Prisen på at få sat rottespærrer i er minimal i forhold til, hvad det koster at udbedre skaderne på kloakken og din bolig, hvis rotterne først har gnavet sig ind i din bolig gennem kloakken.

Den nøjagtige pris på opgaven starter fra under et par tusinde og afhænger af, hvor mange rottespærrer du skal have monteret. Samt om der er behov for tv-inspektion i forbindelse med monteringen.

Derudover afhænger prisen også af, hvor på Sjælland du bor.

Så kontakt mig i dag, og få et tilbud på en rottespærre, som holder rotterne ude.

Så kontakt mig i dag, og få et godt tilbud på din næste kloakløsning.