Etablering af kloak og afløb til private

/ Afløbs- og kloakløsninger
du kan bygge din fremtid på /

Jeg udfører alle former for anlægning af afløb og kloak, og sørger for, at du kommer sikkert i mål med en kloakløsning, der fungerer perfekt
/ Det klarer jeg /

Glem roligt afløb og kloak

Kloakarbejde er helst noget, du vil glemme

Skal du bygge nyt eller bygge om, er kloakarbejdet næppe det første, du tænker på. For dig er det alle de nye muligheder, byggeriet giver, som fylder mest.

Men omfatter byggeriet køkken, bad eller bryggers, ved du jo godt, at du ikke kommer uden om at skulle have etableret nye afløb og ny kloak.

Og du ved, hvor besværligt det bliver. For der skal både graves op, føres kloakrør ud gennem grundstykket og alt muligt andet.

Samtidig ved du også, hvor meget besvær det kan give, hvis du ikke få lavet kloakarbejdet godt nok.

Og det kan du roligt gøre

Som autoriseret kloakmester kan jeg sagtens sætte mig ind i, hvor frustrerende det er at skulle have gravet op og lavet nye afløb og ny kloak.

Derfor gør jeg alt for at klare alt arbejdet for dig lige fra dimensionering og tegning over udførelse og til godkendelse og klarmelding til kommunen.

Samtidig gør jeg mig umage for at aflevere din grund, så det ikke kan ses, at jeg har haft gravet den op. Samt instruerer dig i, hvordan du vedligeholder kloakken, så du undgår at få problemer med den i fremtiden.

Så med mig som din kloakmester, kan du roligt glemme alt om kloakken i dit byggeprojekt.

/ Testimonials /

Hør, hvordan Mads har hjulpet andre kunder som dig

/ Når det er mig, der
står for arbejdet /

Så nemt får du lavet nye afløb og ny kloak

/ 01 /

Kontakt mig for pris

Jeg udregner et tilbud og kommer med en plan, så du ved præcis, hvad du går ind til.

/ 02 /

Jeg tegner og udfører

Jeg dimensionerer og tegner din nye kloak og bygger den op med akkuratesse og præcision.

/ 03 /

Kom videre med hverdagen

Jeg afleverer din grund pæn og nydelig og giver dig tegninger og vedligeholdelsesvejledning.

/ Ordentligt kloakarbejde
fra start til slut /

Ordentligt kloakarbejde kræver grundig forberedelse, omhyggelig udførelse og en gennemtænkt vedligeholdelsesplan.

Allerede inden jeg giver dig et tilbud, har jeg foretaget en indledende dimensionering og planlægning af din kloakløsning. Så er jeg sikker på, at det tilbud jeg giver dig, rent faktisk også kommer til at holde – både pris og tidsplan.

Siger du ja til mit tilbud, går jeg i gang med at tegne og dimensionere kloakken i detaljer. Til nybyggeri starter jeg fra bunden af – og ved om- og tilbygninger starter jeg med at se, hvor meget af det gamle kloaksystem, der kan genbruges.

Skal regnvandet ledes væk på egen grund, tænker jeg en regnvandsfaskine eller anden grøn såkaldt LAR-løsning ind. Er kloak og regnvand allerede separeret, der hvor du bor, sørger jeg selvfølgelig bare for, at alt tilsluttes korrekt til den offentlige kloak.

Samtidig med kontakter jeg kommunen, anmelder det planlagte arbejde, og får alle de nødvendige oplysninger om kloaksystemet, der hvor du bor. Samt indhentet alle nødvendige tilladelser og informationer om andre rør og kabler på din grund.

Skal du kun have ændret i kloaksystemet internt på din grund, kræver det ikke anmeldelse til kommunen eller anden indblanding fra myndighederne. Det er kun, hvis vi skal have fat i det offentlige kloaksystem, at arbejdet skal det anmeldes.

Når jeg har alle nødvendige informationer, går jeg i gang med at tegne din nye kloak i detaljen, så der kommer fuldstændig styr på de afløb, kloakrør, rense- og samlebrønde med videre, som skal etableres. Samt hvor der skal graves.

Når tegningen er godkendt af kommunen i forhold til tilslutningen til kloakken, der er betalt tilslutningsafgift, og alle andre lamper lyser grønt, går jeg i gang med selve kloakarbejdet. Det foregår sådan her:

Før jeg går i gang med opgravningen, gennemgår vi sammen, hvor der skal graves. Er der allerede anlagt have, aftaler vi præcist, hvad der skal ske med planter, buske, gangarealer og terrasseområder i gravezonen – og så klargør jeg området ifølge aftalen.

Så starter selve arbejdet med opgravningen, nedlægning af rør, placering af brønde, og hvad løsningen ellers indeholder. Undervejs kvalitetssikrer jeg arbejdet med fotodokumentation, så det er til at se, at alt er lavet korrekt ifølge tegningerne og følger reglerne.

Når arbejdet er færdig, godkendt og klarmeldt til kommunen, dækker jeg graveområdet til, og genskaber det minutiøst ifølge vores aftale. Bagefter er det ikke til at se, at jeg har haft gravet op – ja, nogen siger ligefrem, at det er pænere end før.

Når alt er præcist, som du gerne vil have det, overleverer jeg dit nye kloaksystem til dig sammen med tegningerne og en vedligeholdelsesplan. Samtidig gennemgår vi arbejdet, så du lærer systemet at kende, og hvordan det vedligeholdes korrekt.

Så kontakt mig i dag, og få et godt tilbud på din næste kloakløsning.