+45 42 16 84 86
/ 07:00 - 20:00 /

services

ring nu

Få et tilbud

Kloakseparering

/ Sikr din bolig bedst
muligt med separation
af kloakken /

Som autoriseret kloakmester kan jeg udføre separation af kloakken enten med tilslutning til det offentlige kloaksystem eller med bortledning af regnvandet på din egen grund.

Planlægning og tegning

Udførelse af selve arbejdet

Godkendt separation

/ Jeg tager det svære ud af
kloakseparation /

og kan stå for opgaven fra start til slut, så du ikke behøver holde styr på en hel masse selv.

Kloakseparation giver mange udfordringer

Lige meget om du er blevet pålagt at separere kloaksystemet af kommunen, eller gerne selv vil fremtidssikre din bolig mod fremtidens monsterregn, ved du, at der venter dig et større arbejde, som kræver store opgravninger og anlægsarbejder på din grund.

Det er både trælst, besværligt og dyrt.

Samtidig er det svært at finde ud af, hvad der er den bedste løsning i netop din situation og med den placering, din grund har i lokalområdet.

Den trygge og nemme vej til separation af kloak

Som autoriseret kloakmester ved jeg alt om, hvor stor en udfordring en kloakseparation er, og hvor meget det kan gribe ind i din hverdag.

Derfor hjælper jeg dig til at finde den løsning, som kan etableres mest skånsomt på din grund. Samt gør mig umage med at udføre arbejdet, så det fylder mindst muligt i din hverdag – og efterlader grunden pænere, end den var, før jeg gik i gang.

Så kontakt mig i dag, og få fjernet alle udfordringerne ved at separere kloakken op i spilde- og regnvand.

/ Testimonials /

Hør, hvordan Mads har hjulpet andre kunder som dig

/ Du skal kun udføre
det første trin /

Så let kan du få separeret kloak og regnvand

/ 01 /

Kontakt mig for tilbud

Vi starter med at tage en snak om opgaven, så jeg kan regne et tilbud ud til dig.

/ 02 /

Jeg separerer kloakken

Jeg tegner og får godkendt løsningen, graver nænsomt op og udfører selve arbejdet.

/ 03 /

Nul vandskader i fremtiden

Når arbejdet er godkendt, genskaber jeg haven, så du ikke kan se, jeg har haft gravet op.

/ Kloakseparering
trin for trin /

Hvad er kloakseparation, og hvordan udfører jeg det i praksis?

Hvad er kloakseparation?

Kloakseparation går ud på at skille spildevandet fra regnvandet, så fremtidens enorme regnmængder ikke kan løbe tilbage og ind i din bolig gennem kloakken.

To måder at separere kloakken på

Separering af kloakken kræver, at regnvandet fra taget enten udledes i en separat regnvandsledning i det offentlige kloaksystem. Eller bortledes på din egen grund ved hjælp af f.eks. en faskine, et regnvandsbed eller opsamles og genanvendes til havevanding eller toiletskyl.

Selve arbejdet med at separere kloakken på din grund består af tre overordnede trin:

Først skal du vælge, hvordan du vil bortlede regnvandet. Det kan foregå på en af de to måder, som er beskrevet ovenfor. Er du blevet påbudt at separere kloakken, er du oftest også blevet påbudt en løsning.

Dernæst dimensionerer og tegner jeg løsningen, så du kan få den godkendt af myndighederne, inden vi sætter arbejdet i gang. Samtidig finder jeg frem til, hvordan vi mest skånsomt kan grave ned til dit gamle kloaksystem og koble din eksisterende regnvandstilslutning fra.

Når løsningen er blevet godkendt, gennemgår vi de steder på din grund, hvor det er nødvendigt at grave op. Hvad skal der ske med det, som allerede står der, og har du eventuelt andre ønsker, som du gerne vil have udført, nu der alligevel skal graves op.

Inden opgravningen indhenter jeg alle nødvendige oplysninger om de øvrige forsyningsanlæg, som er gravet ned på din grund. Så undgår du at miste internet-, telefon- eller vandforsyningen, fordi jeg graver.

Derefter udfører jeg arbejdet skånsomt og forsigtigt i forhold til det, vi har aftalt. I processen møder jeg kun op med det antal folk, der er behov for, og anvender kun maskiner, som ikke belaster jorden mere end højst nødvendigt.

Når den nye regnvandsløsning er opbygget, står jeg for godkendelse og klarmelding af løsningen til kommunen.

Herefter genetablerer jeg grunden i henhold til vores aftale, og sikrer mig løbende, at jeg gør det, præcist som du ønsker det.

Når alt er klar, overleverer jeg anlægget og tegningerne til det til dig, samt giver dig en vedligeholdelsesplan, og gennemgår den og anlægget med dig på grunden.

Kom trygt i mål med separation af
kloakken

Som autoriseret kloakmester giver jeg dig et trygt og sikkert forløb med separering af kloakken, hvor du er sikker på, at alt bliver lavet præcist og ifølge alle gældende love og regler.

Samtidig har jeg stor respekt for, at du helst vil bibeholde så meget af din have, indkørsel og så videre som muligt. Derfor gør jeg mig stor umage, og har ry for at efterlade din grund pænere, end den var, før jeg gik i gang.

Så vil du have en tryg og hensynsfuld separation af kloakken, er det bare at tage kontakt til mig.

Så kontakt mig i dag, og få et godt tilbud på din næste kloakløsning.