+45 42 16 84 86
/ 07:00 - 20:00 /

services

ring nu

Få et tilbud

Kloakering i det
åbne land

/ Fremtidssikret
spildevandsrensning
på egen grund /

Som autoriseret kloakmester kan jeg etablere din egen spildevandsløsning i forbindelse kloakering i det åbne land ved hjælp af:

Bundfældningstank

En bundfældningstank skiller det faste fra det flydende i spildevandet, før det ledes videre.

Nedsivningsanlæg

Nedsivningsanlægget modtager spildevandet og renser det på en miljøvenlig måde.

Minirenseanlæg

Du kan også vælge at lede spildevandet hen til et biologisk minirensningsanlæg.

Det lyder som en ordentlig omgang

Uden for byerne kan kommunen vælge, at du skal etablere spildevandsrensning på din egen grund.

Den består typisk af en bundfældningstank til de fastere dele og et nedsivnings-, pile- eller minirenseanlæg til selve spildevandet.

Det betyder, at du skal have gravet en masse op på din grund, ligesom du får en masse udgifter til at indkøbe og etablere selve anlægget.

Det lyder som – og er – en ordentlig omgang, hvis du skal stå for det hele selv.

For der er mange ting, du skal holde styr på, og meget der kan gå galt.

Den trygge løsning på din spildevandsrensning

Som autoriseret kloakmester kan jeg tage mig af hele opgaven med at etablere din egen spildevandsrensning i det åbne land.

Jeg starter med at dimensionere og tegne anlægget, får det godkendt hos kommunen og etablerer det nænsomt på din grund.

Når anlægget er færdigt og godkendt, færdigmelder jeg det og genetablerer minutiøst alt det, som jeg har haft gravet op. Samt instruerer dig i drift og vedligehold af anlægget.

Så får du etableret din egen spildevandsløsning uden hovedbrud og udfordringer og kan ikke se, jeg har haft gravet op, når jeg er kørt igen.

/ Testimonials /

Hør, hvordan Mads har hjulpet andre kunder som dig

/ Tager du det første
skidt, klarer jeg resten /

Grøn spildevandsløsning i 3 lette trin

/ 01 /

Kontakt mig for tilbud

– på en spildevandsløsning til brug i det åbne land.

/ 02 /

Jeg står for det hele

– og sørger for alt fra godkendelse til færdigt anlæg.

/ 03 /

Få en grønnere fremtid

– med miljøvenlig rensning af spildevand på din egen grund.

/ Hvordan foregår
kloakering i det
åbne land? /

Kloakering i det åbne land betyder, at du skal etablere et helt lille rensningsanlæg på din egen grund. Læs her, hvordan jeg kan opbygge præcis den løsning, der passer bedst til din grund og din økonomi.

Ønsker du – eller har du fået et påbud fra kommunen om – at etablere egen spildevandsløsning på din grund, skal du i princippet bygge et rensningsanlæg, som er dimensioneret til at kunne rense alt spildevandet fra din husstand.

Sådan et anlæg består først af en bundfældningstank til de mere faste dele i spildevandet, og derefter et anlæg, som renser og udleder spildevandet i naturen. F.eks. ved hjælp af et nedsivningsanlæg, pileanlæg eller et biologisk minirensningsanlæg.

Bundfældningstanken fungerer ved at opsamle alt dit spildevand fra toilet, vaske og diverse husholdningsmaskiner. I bundfældningstanken falder de fastere dele af spildevandet til bunds – præcis som i en gammeldags septiktank, som du måske allerede har på din grund – og selve vandet løber over i en pumpebrønd, hvor det pumpes videre til et nedsivnings- eller minirensningsanlæg

Bundfældningstanken skal som minimum have tre kamre og være CE-mærket for at kunne godkendes til brug ved kloakering i det åbne land. Altså kan du ikke genbruge din gamle septiktank, hvis du har sådan en.

Tanken skal være afdækket med et lettilgængeligt dæksel, så tanken kan inspiceres, vedligeholdes og tømmes regelmæssigt. Tømningen foregår typisk ved hjælp af en kommunal tømningsordning, og af hensyn til denne er der visse afstandskrav i forhold til offentlig vej, som skal overholdes.

Et nedsivningsanlæg kan opbygges på flere forskellige måder. Udfordringen er, at de fleste af den slags anlæg kræver en del plads på grunden. Samt skal overholde visse afstandskrav til naboerne. Så har du ikke en særlig stor grund til dit hus på landet, er det muligvis slet ikke en løsning.

Den simpleste form for nedsivningsanlæg består af en pumpebrønd, hvor der er tilsluttet to fordelerrør. Herfra siver spildevandet ud i jorden og renses så på sin vej ned gennem jordlagene.

Alternativt kan jeg etablere et pileanlæg for dig. Det kræver noget mere plads, fordi det består af piletræer. Træerne danner et meget tæt og forgrenet rodnet, som kan optage og omsætte spildevandet. Visse piletræssorter kan tilmed optage tungmetaller.

Fra piletræerne fordamper det rensede vand så gennem bladene. Eller renses og omsættes af mikroorganismer i jorden, som piletræerne står i.

Har du ikke plads til et nedsivningsanlæg? Eller synes du ikke om den løsning?

Så kan du vælge at opstille et biologisk minirensningsanlæg. Det fungerer på nøjagtig samme måde som det rensningsanlæg, spildevand fra kloakerede husstande ledes hen til.

Selve minirensningsanlægget er bygget ind i en stor plastbeholder, som graves i jorden. Det er meget kompakt og kræver derfor ikke særlig meget plads på grunden.

Anlægget anvender naturlige bakterier og mikroorganismer til at rense spildevandet, før det udledes til f.eks. et vandløb, et dræn eller til nedsivning.

Minirensningsanlægget kan tilpasses, så det kan bruges til alle renseklasser. F.eks. kan det også fjerne kvælstof og fosfor fra spildevandet, hvis det kræves i dit område.

Minirensningsanlægget kræver ikke særlig meget vedligehold, men koster noget mere end et nedsivningsanlæg. Samt kræver et egnet afløb.

Vælger du at lade mig stå for etableringen af din egen spildevandsrensning på grunden, går vi først grunden igennem sammen og ser på, hvad der kan lade sig gøre. Samt hvor anlæggets forskellige dele med fordel kan placeres på grunden, så afstandskrav, anlæggets størrelse og så videre lever op til lovgivningen.

Derefter dimensionerer og tegner jeg den aftalte løsning, præsenterer den for dig og sender den til godkendelse hos kommunen.

Mens vi venter på godkendelsen, aftaler vi præcist, hvad der skal ske med de bede, buske, gangstier og eventuelle terrasser, som det er nødvendigt at grave op for at etablere anlægget.

Og når godkendelsen foreligger, går jeg i gang med nænsomt at fjerne det, som vi aftalt, og grave op på grunden.

Når anlægget er etableret i overensstemmelse med tegninger og aftaler, testes og godkendes det hele. Derefter dækker jeg alt til, og genetablerer din grund som aftalt, så det ikke kan ses, at jeg har haft gravet det hele op.

Til sidst gennemgår vi hele anlægget, du modtager alle tegninger og en vedligeholdelsesplan, og derefter kan hverdagen vende tilbage til normalen igen. Blot med den forskel, at du nu renser dit spildevand på egen grund og opfylder alle de krav og forordninger, som der stilles til den type løsninger.

Så kontakt mig i dag, og få et godt tilbud på din næste kloakløsning.